IntramuroXs

Ang mga lugar na pinakanakapukaw sa akin ay ang Heroes Square at ang Museo ni Rizal. Ito ay dahil makikita sa Heroes Square ang mga mahalagang pangyayari sa buhay ni Jose Rizal. Makikita naman sa Museo ni Rizal ang mga inilikha ni Jose Rizal tungkol sa nangyayari noon tulad ng mga larawan na kaniyang inilikha. Ang mga lugar na ito ang pinakanakapukaw sa akin dahil dito mo malalaman ang mga ginawa at ang mga nangyari sa isa sa mga bayani sa ating bansa na si Jose Rizal.
Ang Museo ni Rizal ay ang makakapagsabi sa atin kung bakit inilikha ni Rizal ang mga larawan na makikita mo doon at kung ano rin ang dahilan kung bakit niya isinulat ang Noli Me Tángere at ang El Filibusterismo. Makikita rin dito ang mga klase ng hayop na na diskubre ni Jose Rizal. Ang Museo ni Rizal ay maiuugnay ko kay Crisostomo Ibarra dahil sa simula ng nobela hanggang sa pagtatapos nito ay naroroon siya at makikita natin sa Museo ni Rizal ay ang mga mahahalagang pangyayari sa buong buhay ni Jose Rizal. Sa Heroes Square natin makikita kung ano ang mga nangyari sa pamilya ni Rizal at sa kanyang pag aaral sa Ateneo. Maiuugnay ko ang Heroes Square sa mga tauhan na inaapi o ang mga taong nasa mababang estado sa lipunan sa nobela. Ito ay dahil sila ay madalas pinaparusahan o sinasaktan kahit wala silang ginagawang masama tulad lamang ng ina ni Rizal na ikinulong kahit wala siyang ginagawang masama na ipinakita sa Heroes Square.
Sa pagsusuri na aking ginawa, natutunan ko na ako ay maswerte dahil mas maayos ang ating gobyerno sa kasalukuyan kaysa noong panahon ng Kastila. Kahit na hindi pantay-pantay ang tingin ng mga opisyal sa mga tao, maswerte pa rin ako dahil mas “mabait” ang mga opisyal at hindi sila tulad ng mga tenyente, gobernador-heneral at iba pa. Natutunan ko rin na mas kailangan kong mahalin ang aking pamilya dahil natutunan ko na hindi sila laging nasa ating tabi at maaari din mawala ang isa sa kanila na hindi natin minahal masyado noon at para hindi natin sisisihin ang ating sarili dahil hindi natin ipinaramdam ang ating pagmamahal sa kanila noong nabubuhay pa sila.

Advertisements